Zmiękczanie wody, zmiękczacze
Polski Angielski Rosyjski

Zmiękczanie wody

Zmiękczacze wody oferowane przez firmę PROEKO stanowią pełen zakres systemów zmiękczania dostępnych obecnie na rynku technologicznym w dziedzinie uzdatniania wody. Uzdatnianie wody - konkretnie zmiękczanie dostępne jest od małych zmiękczaczy w estetycznych obudowach kompaktowych. Tego typu zmiękczacz do wody stosuje się do użytku domowego. Wielokolumnowe systemy pracujące w układach równoległych stosuje się do dużych wielokolumnowych stacji zmiękczania wody dla potrzeb przemysłu czy osiedli.

Zapraszamy także do zapoznania się z kompletną ofertą na naszą stronę firmową: systemy uzdatniania wody - proekojp.pl

Zmiękczacze do wody

Co powoduje, że zmiękczamy wodę?

Twardość wody powodowana jest głównie przez sole wapnia i magnezu. Jednak twardość wody stanowią wszystkie kationy dwuwartościowe zawarte w wodzie. Te właśnie związki usuwane są w procesie zwanym zmiękczanie wody, głównie metodą jonitową. Proces zmiękczania wody polega na wiązaniu jonów wapnia i magnezu na kationicie jonowymiennym w formie sodowej. Po wyczerpaniu się zdolności jonowymiennej złoża następuje jego regeneracja roztworem NaCl, w wyniku której zmiękczacz wody uzyskuje ponownie swoje właściwości.

Zmiękczanie wody

Do czego służy zmiękczacz do wody?

Nadmierna twardość wody może powodować powstawanie osadów w instalacjach, urządzeniach grzewczych, sprzęcie AGD oraz na armaturze, przez co obniża wydajność i żywotność tych urządzeń oraz utrudnia utrzymanie ich w higienie. Stąd też uzdatnianie wody, gdzie wykorzystujemy zmiękczacze wody znajdują zastosowanie m. in. przy przygotowaniu wody kotłowej, w procesach włókienniczych, pralniach, hotelach a także w gospodarstwach domowych. Uzdatnianie wody jako zmiękczanie stosuje się również jako prefiltrację dla procesów odwróconej osmozy.

Zmiękczacz do wody

Jak zbudowany jest zmiękczacz wody?

Na zmiękczacz wody składa się kolumna filtracyjna wypełniona kationitem, zasobnik solanki niezbędnej do regeneracji, a także zawór sterujący tymże procesem. Zmiękczacze do wody mogą być sterowane ręcznie lub w sposób automatyczny. Zmiękczacz do wody może być sterowany dwoma rodzajami automatycznych zaworów sterujących: czasowe oraz objętościowe, załączające regenerację odpowiednio co określony czas lub na podstawie przepływu wody. W przypadku gdy oczekiwana woda nie może być całkowicie miękka (Norma dla wody pitnej: 60-500 mg CaCO3 / dm3), stosuje się zawory mieszające wodę uzdatnioną z surową, dla uzyskania żądanej twardości.
Zmiękczanie w procesach przemysłowych często wymaga ciągłości dostaw zmiękczonej wody. W takim przypadku stosuje się podwójne lub wielokrotne zmiękczacze wody - systemy zmiękczania, działające naprzemiennie w trybie ciągłym bez konieczności przerwy na czas regeneracji.

Zmiękczacze do wody ? jaka woda może być użyta do zasilania systemów zmiękczających

Woda przed zmiękczaczem powinna być odżelaziona i odmanganiona, gdyż zawartość żelaza i manganu pływa na obniżenie skuteczności zmiękczania. Dla ochrony automatyki i żywic przed zanieczyszczeniami mechanicznymi zmiękczacz do wody powinien być wyposażony w filtry mechaniczne.